มีสัญญาณมือถือ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก บางกลอย อช แก่งกระจาน เพชรบุรี

มีสัญญาณมือถือ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก บางกลอย อช แก่งกระจาน เพชรบุรี