มีร้านค้า ป้ายขำๆ ก่อนถึง นโป่งลึก ประมาณ 17 โล อช แก่งกระจาน เพชรบุรี

มีร้านค้า ป้ายขำๆ ก่อนถึง นโป่งลึก ประมาณ 17 โล อช แก่งกระจาน เพชรบุรี