จากจุดนี้ไปประมาณ 14 โล ถึง โป่งลึก อช แก่งกระจาน เพชรบุรี

จากจุดนี้ไปประมาณ 14 โล ถึง โป่งลึก อช แก่งกระจาน เพชรบุรี