กางเต้นท์วันที่สอง ย้ายมาตรงนี้หน้าต้นน้ำเพชร โป่งลึก อช แก่งกระจาน เพชรบุรี

กางเต้นท์วันที่สอง ย้ายมาตรงนี้หน้าต้นน้ำเพชร โป่งลึก อช แก่งกระจาน เพชรบุรี