อดที่จะขอเป็นที่ระลึกสักรูปไม่ได้ เกาะขาม สัตหีบ ชลบุรี