จากบนฝั่งเห็นเรือออกไปรับคนจากเรือที่ติดน้ำตื้นรอบที่ 2