ได้มาขึ้นเรือท่าเรือท้ายเกาะ เพราะมากับเรือเที่ยวแรก เรือแม่ค้า 8.00 น. เกาะขาม สัตหีบ ชลบุรี