จากทางเดินด้านบน มองย้อนกลับไปดูทางเดินสะพานเลียบทะเลด้านล่าง ไปขึ้นเรือ