ทางเดินด้านบนทางเดียวกับไปเกาะแสมสาร ไปขึ้นเรือ เกาะขาม สัตหีบ ชลบุรี