ลานจอดรถ ที่ซื้อตั๋ว ที่ขึ้นรถสองแถว ก่อนไปเกาะขาม