แวะไปดูเต่าเข้าทางนี้ ไข่เจียวกุ้งที่นี่อร่อยมาก กลับจากเกาะขาม