มีร่มไม้ และชิงช้า หลายจุด ต้นไม้ต้นนี้ดอกหอม เกาะขาม สัตหีบ ชลบุรี