น้ำใสจริง ๆดำน้ำตื้น ท้องทะเลเกาะขาม สัตหีบ ชลบุรี (24)