ตัวอย่างนามบัตรช่างภาพสีดำ มีอาร์ตออกแบบให้ร้าน Phuket Foto